Tuesday, 28 February 2012

Apa itu Adobe Flash?

Adobe Flash dahulu bernama Macromedia Flash adalah salah satu peringkat komputer yang merupakan produk keunggulan Adobe Systems. Adobe flash adalah salah satu software untuk keperluan membuat sesuatu animasi. Jenis-jenis yang dapat di hasilkan dengan adobe flash diantaranya membuat company profile, membuat banner iklan dari flash, membuat movie animasi dari flash .

Kegunaan Flash: 
a) Flash untuk membuat animasi   
b) Flash untuk e-card
c) Flash untuk presentasi 
d) Flash untuk wed 

No comments:

Post a Comment